Brand

Philosophy

เจนเน พิถีพิถันคัดเลือกสารสกัดอันทรงคุณค่าจากแหล่งธรรมชาติทั่วโลก พร้อมทั้งนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ และระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพและ ความปลอดภัยสูง เราคำนึงถึงความคุ้มค่าของลูกค้าเป็นสำคัญ ตอบโจทย์ในด้านความสวยงามและสุขภาพ เพราะเราเชื่อว่า การดูแลตัวเองจากภายใน คือ ความสวยงามที่แท้จริง เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน “เจนเน สวยครบทุกมิติ”

Board

of Directors

Board

of Directors

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ คือ ความใส่ใจและห่วงใยที่เรารับผิดชอบต่อทุกคนในการดูแลตัวเอง เราอยากให้ทุกคนที่ก้าวเข้ามาในครอบครัวของ Genne รู้สึกภูมิใจทั้งที่เป็นลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายซึ่งคอยส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนที่เขาดูแลด้วยความจริงใจ

ภานพ อภิมงคลธร
President

ถึงแม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุค Digital ทุกอย่างดูเร็ว มีผลิตภัณฑ์เกิดใหม่และพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่เรายังเชื่อว่า ตราบใดที่เราซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อผู้บริโภค “ Word of Mouth “ ยังคงแข็งแกร่งเสมอ ผมว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องการันตีได้อย่างชัดเจน

ณัทกฤช ตันติกรพรรณ

Vice President

" Disruptive Technology " คือ การเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การปรับตัวให้ทันยุคนั้นสำคัญมากในทุกสายอาชีพ ปัจจุบันคนเราหันมาทำอาชีพเสริมกันเยอะ และสามารถทำงานได้โดยใช้เทคโนโลยีมือถือเพียงเครื่องเดียว เราจึงอยากส่งเสริมให้คนไทยมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นด้วยการส่งมอบของขวัญที่ดีให้กับคนรอบตัว

ณัฐวลัย เนียนขาว

Chief Executive Officer

Product Certificate

 • FIR SILVER MEDAL

  รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง Development of FIR technology supplement of anti-oxidant for Skin

 • Genne Collagen Certificate

  เจนเน คอลลาเจน ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการรับรองและการรันตีคุณภาพจากสถาบันวิจัยและผู้ผลิตชั้นนำ จาก บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด

 • Genne Collagen Certificate

  เจนเน คอลลาเจน ได้รับการรับรองจาก สถาบันวิจัยและผู้ผลิตชั้นนำ จาก บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ในการนำนวัตกรรม FIR technology เข้ามาใช้ในการผลิต

 • FIR GOLD MEDAL

  รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง FIR Fermented Coffee for Blood Sugar Balance / การพัฒนาสูตร เทคโนโลยี FIR ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร